National Office Bearers

Srinivas B.V.

Sitaram Lamba Ex ZP Member

Pratibha Raghuwanshi

Ravindra Dass

Harish Pawar

Amit Yadav

Anand Shankar, MLA

Deepak Mishra

Hemant Ogale

Ms.Jebi Mather

Praveen Kumar

Purna Chandra Padhi

Sandeep Valmiki

Santhosh Kolkunda

Ms.Sarifa Rahman

Shishpal Singh Keharwala

Tauquir Alam, ZP Member

Vootla Vara Prasad

Abraham Roy Mani

Shaik Abdul Khadeer (Arshad)

Dr. Palak Verma (Didi)

Harpalsinh Jagdevsinh Chudashma

Shehzad Khan (Sunny Baba)

Vinit Kamboj

Rushikesh Narayanrao Shelke

Smruti Ranjan Lenka

Jagdeep Kamboj

Jagdev Gaga

Mohd. Imran Ali

Ankur Verma

Deepak Bhati Chotiwala

Manish Choudhary

Chiranjeev Rao

Amrish Ranjan Pandey