National Office Bearers

Srinivas B.V.

Sitaram Lamba Ex ZP Member

Pratibha Raghuwanshi

Ravindra Dass

Santhosh Kolkunda

Abraham Roy Mani

Deepak Mishra

Harish Pawar

Amit Yadav

Anand Shankar, MLA

Hemant Ogale

Ms.Jebi Mather

Sandeep Valmiki

Ms.Sarifa Rahman

Shishpal Singh Keharwala

Tauquir Alam, ZP Member

Vootla Vara Prasad

Shaik Abdul Khadeer (Arshad)

Dr. Palak Verma (Didi)

Harpalsinh Jagdevsinh Chudashma

Vinit Kamboj

Rushikesh Narayanrao Shelke

Smruti Ranjan Lenka

Jagdev Gaga

Mohd. Imran Ali

Deepak Bhati Chotiwala

Manish Choudhary

Chiranjeev Rao

Amrish Ranjan Pandey